top of page

Hakkımızda

"Bina, insanın yaşantısında doğanın etkilerini kontrol edebildiği bir alan oluşturabilmek için yaptığı yapıdır. Bina, doğanın şekillendirdiği dünya üzerinde, insan ömrü ölçeğinde, kalıcı bir değişikliktir; Bir yaşam tarzı önerir ve dikte eder. Mimar’ın sorumluluğu, tasarladığı her elemanın kullanıcılarını kalıcı mecburiyetlere maruz bıraktığının farkında olarak, dünyadan aldıklarını tasarımlarıyla mükün olduğunca ikame etmektir."

Y. Mimar Nelin ÇAPKUR HACIİSLAMOĞLU
1997 İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunudur. Mezuniyet sonrası cephe sektöründe uzun yıllar öncü projelerde çalışmış ve yine dış cephe alanında yüksek lisans çalışmasını tamamlamıştır. 2006 yılında Fatih Hacıislamoğlu ile kurduğu stüdyoda mesleki çalışmalarına devam etmektedir.

Mimar Hasan Fatih HACIİSLAMOĞLU
1995 Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunudur. Mezuniyet sonrası çeşitli mimari bürolarda çalıştıktan ve daha sonrasında büyük ölçekli yurtdışı projelerin şantiye yöneticiliğini yürüttükten sonra 2006’da kendi stüdyosunu kurmuş, halen çalışmalarına devam etmektedir.

kutuphane_edited.png
bottom of page